Til toppen
Produktet er ikke aktivt!

Vaxigrip Tetra 10x0,5 ml. (Andre målgrupper) 2022/2023

Produktnummer: 401625P
Nordisk varenr.: 401623
Krever godkjenning av: Lege

Dette er Vaxigrip Tetra 2022/2023 til andre målgrupper 

  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
  • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl iht. risikonivå 3 i mattilsynets Plan for bekjempelse av aviær influensa

Vaxigrip Tetra 2022/2023 til risikogrupper henvises å bestille dette på art.nr. 401624P. 

1 kartong Vaxigrip Tetra består av 16 stk. 10-pakninger (160 doser).

Les mer om målgrupper for influensavaksinasjon i vaksinasjonveileder for helsepersonell Sesonginfluensavaksiner

Produktinfo
Sykdom Sesonginfluensa