Til toppen

Leveringsbetingelser og vilkår

Informasjon om leveringsbetingelser og vilkår

Holdbarhet:

 • Folkehelseinstituttet garanterer 90 dagers holdbar­het. Holdbarhetsdato framgår som regel i nettbutikken. 

Ansvar:

 • Kunde er ansvarlig for at bestillingen er korrekt, herunder å tilpasse mengde til holdbarheten på produktet. Holdbarhetsdato vises i nettbutikken. Folkehelseinstituttet erstatter ikke produkter som er feilbestilt.
 • Kunde er ansvarlig at leveringsadresse og fakturaadresse er korrekt. Leveringsadresse og fakturaadresse framkommer på "Min side" / "Profil", og i "Kassen". Kunde må gi beskjed til nettbutikk.vaksine@fhi.no dersom adresse skal endres - før ordre opprettes/bekreftes
 • Kunde er ansvarlig for at feltet fakturareferanse fylles inn i henhold til fakturamottakers krav. Folkehelseinstituttet tar ikke ansvar for retting av feil/mangler på fakturareferanse som skyldes at bestiller ikke har lagt inn disse opplysningene i henhold til fakturamottakers krav i feltet fakturareferanse.
 • Folkehelseinstituttet er ansvarlig for at riktige preparater transporteres forsvarlig til riktig kunde. Folkehelseinstituttet erstatter preparater som under transport har vært utsatt for feil temperatur eller er skadet på annen måte.
 • Kunden er ansvarlig for å ta i mot preparatene, avlese evt. temperaturindikatorer straks og plassere preparatene i kjøleskap (2-8°C) umiddelbart. Folkehelseinstituttet erstatter ikke preparater som er feil oppbevart hos kunde.

Priser:

 • I nettbutikken vises pris uten legemiddeldetaljistavgift (0,30 %) og merverdiavgift (25 %). I kassen vil i tillegg totalpris for hele ordren inkl. avgifter framgå.
 • Pris til apotek vil ikke overskride godkjent maksimal innkjøpspris til apotek.
 • Et ekspedisjonsgebyr på 200 kroner per ordre vil tilkomme (unntak blå resepter, apotek og grossister)

Leveringstid:

 • Det kan være inntil 2 ukers leveringstid avhengig av sesong og pågang. Medisinske hastesaker (øyeblikkelig hjelp) blir prioritert, og preparatene sendes umiddelbart.  

Betaling:

 • Folkehelseinstituttet sender faktura til fakturaadressen som fremkommer i nettbutikken ("Min side" / "Profil" og i "Kassen"). Kunde må gi beskjed til nettbutikk.vaksine@fhi.no dersom fakturaadresse skal endres - før ordre opprettes/bekreftes.
 • Det er 30 dagers forfall. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall og det i ytterste konsekvens medfører at det blir opprettet en inkassosak, vil det tilkomme omkostninger (gebyr/salær).
 • Kunde er ansvarlig for at fakturareferanse fylles inn i henhold til fakturamottakers krav. Folkehelseinstituttet tar ikke ansvar for retting av feil/mangler på fakturareferanse som skyldes at bestiller ikke har lagt inn disse opplysningene i henhold til fakturamottakers krav.