Om Folkehelseinstituttet og nettbutikken

Folkehelseinstituttet har tillatelse fra Statens legemiddelverk til å drive grossistvirksomhet med vaksiner, immunglobuliner og sera, og til å distribuere preparatene direkte til profesjonell sluttbruker.

Instituttet distribuerer vaksiner, immunglobuliner og sera til helsestasjoner, legekontor, sykehus, apotek og grossister. Preparatene kan bestilles i nettbutikken.

 • Nettbutikken ble rullet ut gradvis. Alle eksisterende kunder har fått brukernavn og passord tilsendt pr. post i perioden oktober 2016-mai 2018.
  • Glemt brukernavn/passord: nettbutikk.vaksine@fhi.no.
 • Nye kunder må fylle inn et registreringsskjema. Send utfylt skjema pr. e-post til nettbutikk.vaksine@fhi.no og du får tilsendt innloggingsinformasjon til nettbutikken.
 • Alle som har brukernavn og passord kan bestille.
  • Bestillingen må godkjennes av helsesykepleier (standard program­vaksiner) eller lege (øvrige vaksiner + immunglobuliner og sera).
  • Godkjenning skjer med egne, personlige passord (BankID, BankID på mobil, buypass eller Commfides), og systemet slår opp i Helsepersonellregisteret og sjekker om godkjenner har autorisasjon til å rekvirere de aktuelle legemidlene.
  • Bestillinger fra grossister og apotek trenger ingen godkjenning.
 • Det er fortsatt mulig å bestille vaksiner, immunglobuliner og sera via post og telefon (se under). Telefonbestillinger er særlig aktuelt ved øyeblikkelig hjelp. Bestilling av preparater på blå resepter kan ikke sendes elektronisk (e-resept) eller via nettbutikk, og kan derfor sendes på faks 21077012. Folkehelseinstituttet tar ikke imot andre vaksinebestillinger på faks. 

  • post: Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse, Avdeling for vaksine, Pb 222-Skøyen, 0213 Oslo
  • telefon: 21077000