Til toppen

Om FHI og nettbutikken


Folkehelseinstituttet har tillatelse fra Statens legemiddelverk til å drive grossistvirksomhet med vaksiner, immunglobuliner og sera, og til å distribuere preparatene direkte til profesjonell sluttbruker (for eksempel helsestasjoner, legekontor, sykehus). Vi leverer også til apotek og andre grossister. Preparatene er reseptpliktige, og kan rekvireres i nettbutikken.

Det er mulig å rekvirere vaksiner, immunglobuliner og sera via post og telefon. Telefonbestillinger er særlig aktuelt ved øyeblikkelig hjelp.

  • Post: Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse, Avdeling for vaksine, Pb 222-Skøyen, 0213 Oslo. Merk konvolutten "Vaksinebestilling". 

  • Telefon: 21 07 70 00
  • Vaksiner, immunglobuliner og sera på blå resept kan ikke rekvireres i nettbutikken. Benytt telefon eller post (se over). Fra 1. mars 2023 kan preparatene også rekvireres fra apotek.