Til toppen

Blå resept

Vaksiner, immunglobuliner og sera på blå resepter kan ikke rekvireres i nettbutikken

Vaksiner, immunglobuliner og sera som skal dekkes av Folketrygden rekvireres på blå resept, §4 nr. 3 fra apotek eller Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet kan dessverre ikke koble seg på e-reseptsystemet, og kan derfor ikke motta blåresepter elektronisk. Benytt post eller telefon.

  • Post: Folkehelseinstituttet, Vaksineforsyningen, Pb 222-Skøyen, 0213 Oslo. Merk konvolutten "Vaksinebestilling”
  • Telefon: 21 07 70 00

Følgende opplysninger skal med på resepten:

  • Mottaker av preparatet (navn, personnummer og hjemkommune)
  • Preparat, dosestørrelse og antall doser
  • Indikasjon eller indikasjonsgruppe

Informasjon om bestilling av vaksiner, immunglobuliner og sera på blå resept (Folkehelseinstituttet)