Om Folkehelseinstituttet og nettbutikken

Folkehelseinstituttet har tillatelse fra Statens legemiddelverk til å drive grossistvirksomhet med vaksiner, immunglobuliner og sera, og til å distribuere preparatene direkte til profesjonell sluttbruker.

Instituttet distribuerer vaksiner, immunglobuliner og sera til helsestasjoner, legekontor, sykehus, apotek og grossister. Preparatene kan bestilles i nettbutikken.

 • Nettbutikken rulles ut gradvis. Eksisterende kunder får tilsendt brukernavn og passord med brev.
  • Glemt brukernavn/passord: nettbutikk.vaksine@fhi.no.
 • Nye kunder må sende e-post til nettbutikk.vaksine@fhi.no for å bli registrert som kunde. Oppgi:
  • leveringsinformasjon (institusjonens navn, leveringsadresse (gateadresse), telefonnummer, e-postadresse, kontaktperson)
  • fakturainformasjon (fakturamottaker, fakturaadresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Alle som har brukernavn og passord kan bestille.
  • Bestillingen må godkjennes av helsesøster (standard program­vaksiner) eller lege (øvrige vaksiner + immunglobuliner og sera).
  • Godkjenning skjer med egne, personlige passord (BankID, BankID på mobil, buypass eller Commfides), og systemet slår opp i Helsepersonellregisteret og sjekker om godkjenner har autorisasjon til å rekvirere de aktuelle legemidlene.
  • Bestillinger fra grossister og apotek trenger ingen godkjenning.
 • Det er fortsatt mulig å bestille vaksiner, immunglobuliner og sera via faks, post og telefon (se under). Telefonbestillinger er særlig aktuelt ved øyeblikkelig hjelp. Folkehelseinstituttet kan dessverre ikke koble seg på e-reseptsystemet, og kan derfor ikke motta blåresepter elektronisk. 

  • faks 21077012
  • post: Folkehelseinstituttet, Div. for smittevern, Avd. for vaksine, Pb 4404 Nydalen, 0403 Oslo
  • telefon: 21077000