Leveringsbetingelser og vilkår

Holdbarhet:

 • Folkehelseinstituttet garanterer 90 dagers holdbar­het.

Ansvar:

 • Kunde er ansvarlig for at bestillingen er korrekt, herunder å ikke bestille vaksine for mer enn 3 måneders forbruk. Folkehelseinstituttet erstatter ikke produkter som er feilbestilt.
 • Kunde er ansvarlig at leveringsadresse og fakturaadresse er korrekt. Leveringsadresse og fakturaadresse framkommer på "Mine sider" / "Adresser", og i "Kassen". Kunde må gi beskjed til nettbutikk.vaksine@fhi.no dersom adresse skal endres - før ordre opprettes/bekreftes. 
 • Kunde (ved lege/helsesøster) er ansvarlig for å godkjenne ordre innen 14 dager etter opprettelse. Ordre som ikke er godkjent av lege/helsesøster 14 dager etter opprettelse kan bli kansellert.
 • Folkehelseinstituttet er ansvarlig for at riktige preparater transporteres forsvarlig til riktig kunde. Folkehelseinstituttet erstatter preparater som under transport har vært utsatt for feil temperatur eller er skadet på annen måte.
 • Kunden er ansvarlig for å ta i mot preparatene, avlese temperaturindikatorer straks og plassere preparatene i kjøleskap (2-8°C) umiddelbart. Folkehelseinstituttet erstatter ikke preparater som er feil oppbevart hos kunde.

Priser:

 • I nettbutikken vises pris uten legemiddelavgift (0,55 %) og merverdiavgift (25 %). Pris til apotek vil ikke overskride godkjent maksimal innkjøpspris til apotek.
 • Et ekspedisjonsgebyr på 200 kroner per ordre vil tilkomme (unntak blå resepter, apotek og grossister)

Leveringstid:

 • Det kan være inntil 2 ukers leveringstid avhengig av sesong og pågang. Medisinske hastesaker (øyeblikkelig hjelp) blir prioritert, og preparatene sendes umiddelbart.  

Betaling:

 • Folkehelseinstituttet sender faktura til fakturaadressen som fremkommer i nettbutikken ("Mine sider" / "Adresser" og i "Kassen"). Kunde må gi beskjed til nettbutikk.vaksine@fhi.no dersom fakturaadresse skal endres - før ordre opprettes/bekreftes.
 • Det er 30 dagers forfall. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.