Skriv ut

Fluad /Adjuvanted TIV 2020/2021 (Influensa)

Anbefalte målgrupper

Bilde mangler

Fluad /Adjuvanted TIV 2020/2021 (Influensa)

Anbefalte målgrupper

Vaksinen skal i influensasesongen 2020/2021 primært gis til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger/forsterkete botilbud. Deretter kan vaksinen tilbys til personer over 80 år som står i kø for institusjonsplass og/eller har et omfattende hjelpebehov for å ivareta egen helse.­

Det vil bli sendt ut informasjon til kommunene om Fluad/Adjuvanted TIV i uke 25.

Fluad kommer til Norge i november, og vil derfor bli distribuert senere enn de tradisjonelle influensa­vaksinene. I Norge starter influensa­epidemien som regel i løpet av desember, og når en topp enten rundt nyttår eller vanligst rundt vinterferien. Når Fluad blir tilgjengelig haster det dermed å få satt vaksinen. Vaksinasjon med Fluad i november/desember vil gi effekt lengre utover vinteren sammenlignet med vaksinasjon med tradisjonell influensavaksine i oktober.

 

Produkter

74207710

forhåndsbestilling

Pris mangler
Antall:
Antall doser: 10

10 doser

Bestill