Skriv ut

BCG-vaksine (Tuberkulose)

Program (barn med foreldre fra land med høy forekomst)

Bilde mangler

BCG-vaksine (Tuberkulose)

Program (barn med foreldre fra land med høy forekomst)

  • BCG-vaksinen foreligger i flerdosebeholder (hetteglass). Et hetteglass med rekonstituert vaksine inneholder 1 ml, som teoretisk gir 20 doser á 0,05 ml (barn < 12 md) eller 10 doser á 0,1 ml (personer ≥ 12 md). Hvor mange doser man klarer å trekke opp avhenger av teknikk og erfaring. Folkehelse­instituttet oppfordrer fortsatt til å samle BCG-vaksinasjon på egne dager.
  • BCG-vaksine skal gis av personell som behersker intrakutan injeksjonsteknikk. Folkehelseinstituttet har laget en instruksjonsfilm som viser riktig administrasjonsmåte: Injeksjonsteknikk ved BCG-vaksinasjon - film for helsepersonell 
  • Preparatomtale: BCG-vaksine AJ Vaccines (Legemiddelverket)

 

 

Produkter

74107421

På lager

Pris mangler
Antall:
Antall doser: 10

10 doser

Legg til