Godkjenningsfritak

Legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge må rekvireres på spesielt godkjenningsfritak.
Lege må fylle ut skjemaet "Resept/Rekvisisjon for legemidler uten markedsføringstillatelse".

I nettbutikken er det obligatorisk å legge ved søknad om spesielt godkjenningsfritak når man handler preparater uten markedsføringstillatelse. Skjemaet legges elektronisk ved bestillingen i "kassen".

Skjemaet med veiledning kan lastes ned fra Statens legemiddelverks hjemmesider: