Skriv ut

Pneumovax (Pneumokokksykdom) UTLEVERINGSRESTRIKSJONER (KLIKK INN PÅ PRODUKT)

Bilde mangler

Pneumovax (Pneumokokksykdom) UTLEVERINGSRESTRIKSJONER (KLIKK INN PÅ PRODUKT)

Det er begrenset tilgang til Pneumovax. Helsetjenesten bør prioritere vaksinasjon av personer med høyest risiko for alvorlig pneumokokksykdom (IPD).

Folkehelseinstituttets resterende Pneumovaxdoser er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for IPD:

  • Hivinfeksjon / AIDS (blå resept)
  • Stamcelletransplantasjon (blå resept)
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon

For personer med medisinske tilstander som gir høy og moderat risiko for pneumokokksykdom bør lege gjøre en medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsettes. Et unntak er personer med cochleaimplantat som bør prioriteres for vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet vil kun ekspedere nye Pneumovax-bestillinger med påført indikasjon som spesifisert over. Vaksinen kan bestilles på nett (gjelder ikke blåresepter).

Vaksinasjon av friske eldre over 65 år kan utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax. Rutinemessig revaksinering etter 10 år kan også utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax.

Les mer her: Leveringsproblemer for Pneumovax høsten 2018

Produkter

74007551

På lager

Pris mangler
Antall:
Antall doser: 1

1 doser

Legg til