Skriv ut

Vaxigrip Tetra (Influensa) 2019/2020

Risikogrupper og andre anbefalte målgrupper

Bilde mangler

Vaxigrip Tetra (Influensa) 2019/2020

Risikogrupper og andre anbefalte målgrupper

Dette er Vaxigrip Tetra 2019/2020 til risikogrupper og andre anbefalte målgrupper.

Merk at hver kommune og hvert sykehus kan legge inn én forhåndsbestilling, og at alle bestilte vaksine­doser sendes samlet til én leveringsadresse. Ved forhåndsbestilling av vaksine til kommune/sykehus bør det tas utgangspunkt i totalt forbruk foregående sesong, inkludert etterbestilte doser.

Ved behov er det mulig å etterbestille vaksine så langt beholdningen rekker. Også eventuelle etterbestillinger bør så langt det er mulig skje samlet pr. kommune/sykehus.

Folkehelseinstituttet kjøper influensavaksine fra to ulike produsenter. Av hen­syn til pakking og ut­sending er det praktisk at hele fylker får samme vaksine. Hvis noen bestiller annen vaksine enn definert under, forbeholder vi oss retten til å bytte vaksine.

  • Vaxigrip Tetra: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard.  

 

 

Produkter

74207624

forhåndsbestilling

Pris mangler
Antall:
Antall doser: 10

10 doser

Bestill