Skriv ut

Influvac Tetra (Influensa) 2019/2020

Risikogrupper og andre anbefalte målgrupper

Bilde mangler

Influvac Tetra (Influensa) 2019/2020

Risikogrupper og andre anbefalte målgrupper

Dette er Influvac Tetra 2019/2020 til risikogrupper og andre anbefalte målgrupper.

Merk at hver kommune og hvert sykehus kan legge inn én forhåndsbestilling, og at alle bestilte vaksine­doser sendes samlet til én leveringsadresse. Ved forhåndsbestilling av vaksine til kommune/sykehus bør det tas utgangspunkt i totalt forbruk foregående sesong, inkludert etterbestilte doser.

Ved behov er det mulig å etterbestille vaksine så langt beholdningen rekker. Også eventuelle etterbestillinger bør så langt det er mulig skje samlet pr. kommune/sykehus.

Folkehelseinstituttet kjøper influensavaksine fra to ulike produsenter. Av hen­syn til pakking og ut­sending er det praktisk at hele fylker får samme vaksine. Hvis noen bestiller annen vaksine enn definert under, forbeholder vi oss retten til å bytte vaksine.

  • Influvac Tetra: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, alle helseforetak.

  • Influvac Tetra har nedre alders­grense 3 år. Vaxigrip Tetra har nedre aldersgrense 6 måneder. De som bestiller Influvac Tetra må huske å bestille noe Vaxigrip Tetra til barn under 3 år. Vaksinen kan også brukes til andre.

Produkter

74207501

forhåndsbestilling

Pris mangler
Antall:
Antall doser: 10

10 doser

Bestill