Skriv ut

Influensavaksinasjonsprogrammet

2.10.2017: Vi er tom for Influvac til risikogrupper. Kommuner og helseforetak som eventuelt trenger å etterbestille sesonginfluensavaksine til risikogrupper bestiller Vaxigrip.

Sesonginfluensavaksine til risikogrupper og andre anbefalte målgrupper skal forhåndsbestilles våren 2017 for masseutsending høsten 2017.  Bestillingsfrist 1. august 2017.

Mange velger å tilby influensa- og pneumokokkvaksine samtidig til felles målgrupper. Vaksinene kan bestilles samlet, og sendes ut samtidig. 

Smittevern­ansvarlig lege i kommunene / medisinsk ansvarlige lege på sykehus har ansvar for at det blir bestilt influensavaksine til anbefalte målgrupper. Hver kommune og hvert sykehus kan kun legge inn én forhåndsbestilling, og alle bestilte vaksinedoser sendes samlet til én leveringsadresse. Ved behov for ytterligere doser underveis i influensa­sesongen er det mulig å etterbestille vaksine så langt beholdningen rekker.

Vaksinasjonsveilederen - Influensavaksinasjon