Gulfebervaksine

Land i tropiske og subtropiske områder hvor det ikke forekommer gulfeber er svært redde for at personer som kan være smittet med viruset kan forårsake smittespredning i det aktuelle landet. For å sikre seg mot dette, krever mange land at alle reisende som kommer fra områder der gulfeber er endemisk er vaksinert mot gulfeber.

De som blir vaksinert mot gulfeber, må få utstedt et gyldig internasjonalt gulfebersertifikat for å sikre at de ikke nektes innreise i land som krever dette. For at det ikke skal være tvil om hva som er et gyldig gulfebersertifikat, administrerer WHO ordningen. De krever at alle gulfebervaksinatører skal være godkjent av landets helsemyndigheter.